نظریه مشورتی-شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

آیا مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، ناسخ مواد شروع به جرم در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا قوانین متفرقه است یا اینکه مقررات بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا قوانین متفرقه، شروع به ارتکاب بعضی از جرایم، جرم تلقی شده، در حالی که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ شروع به ارتکاب بسیاری از جرایم، جرم تلقی شده است، آیا باید بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عمل کرد؟
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است، مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین کرده است همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه تمامی مقرراتی که در قانون به طور خاص برای «شروع به جرم» مجازات تعیین شده است، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۰ همان قانون تعیین می‌شود.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد