شرایط ارائه دادخواست چیست؟

دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکاتی مثل نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باشد. برای این که در دادگاه بتوانید نسبت به شخصیت حقیقی یا حقوقی اقامه دعوی کنید لازم است دادخواستی ارائه دهید که شرایط مشخصی را داشته باشد.

قانونگذار در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) در ماده ۵۱ به شرایط دادخواست اشاره کرده و گفته است:

‌ماده ۵۱ – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و
حاوی نکات زیر باشد:

– نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

‌تبصره- درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
– نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

– تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

– تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

– آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

– ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.

– امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

‌تبصره – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان
به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.

‌تبصره – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه
شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

‌ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت
شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.

منبع : گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد