آزمون های وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزاعلام کرد:۱۲۲۰ نفر در آزمون وکالت ۹۰ پذیرفته خواهند شد .

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: آزمون وکالت کانون مرکز در دو مرحله برگزار می‌شود و از میان داوطلبان شرکت در آزمون، ۱۲۲۰ نفر پذیرفته خواهند شد. ادامه مطلب »

نمونه سوالات اختبار اسفند ماه ۱۳۸۷ :

حقوق مدنی : ۱ – جمشید یک فقره چک به مبلغ ۵ میلیون تومان صادر و به ناصر تسلیم می کند. ناصر چک مذبور را در بانک محال علیه نقد می نماید. پس از مدتی جمشید اظهارنامه ای ارسال کرده و از او می خواهد مبلغ ۵ میلیون تومان مذکور را که به عنوان قرض به وی داده است مسترد ... ادامه مطلب »