قضاوت

نقش اصول حقوقی در قضاوت

یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است. ادامه مطلب »

جایگاه منصب قضا در قانون اساسی

در نظام حقوقی اسلام هیچ مقامی حق دخالت در کار قاضی را ندارد؛ قوه قضاییه یکی از قوای اصلی کشور و به تعبیر امام خمینی (ره) ملجأ و پناهگاه مردم ستم‏دیده است. دستگاه قضا قوه‏ای است مستقل و هیچ مقام اجرایی و تقنینی‌ای حق دخالت در کار آن را ندارد. ادامه مطلب »