مقالات حقوقی

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود ادامه مطلب »

/جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران/ از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ی آن، دیه کامل دارد.

یک استاد حقوق دانشگاه آزاد گفت: ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه آن، که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان مقدار دیه خواهد بود. ادامه مطلب »

تجری در فقه اسلامی

«تجری» در لغت، اعم از عصیان و به معنای جسارت کردن، با تهور کاری را انجام دادن، بی شرمی، دریدگی و بی پروایی است (۱) و در اصطلاح، مخالفت با حجت است، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان، مباین است، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( ۲ ... ادامه مطلب »

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران- بخش سوم و پایانی

اشاره: در شماره گذشته عقد مضاربه از دیدگاه فقهای متقدم و متأخر و عامه مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره که بخش پایانی نوشتار است، عقد مضاربه از دیدگاه حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. ادامه مطلب »

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

زمانیکه یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابقماده ۴ قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعیغیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستانفروخته می شود » ادامه مطلب »