مقالات درامورحقوقی

رئیس کانون وکلای خوزستان : حضور وکیل از ارکان مهم دادرسی عادلانه است .تقصیر جامعه نیست؛ وکلا فرهنگ استفاده از وکیل را ایجاد نکرده‌اند .

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: در صورتی که شهروندان در ارتباطات حقوقی و روزمره خود از مشاوره یک وکیل استفاده کنند، این موضوع تاثیر بسیاری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری خواهد داشت. ادامه مطلب »

حق تقدم در معرفی اموال برای وصول محکوم‌به

اشاره: احکام صادر شده از دادگاه‌ها محصول دوره طولانی دادرسی است. پس از تلاش اصحاب دعوا برای پیروزی بر یکدیگر، درنهایت آن که داوری و تعیین برنده این رقابت را برعهده دارد، با صدور حکم شایسته اعلام می‌نماید که با بررسی ادله و اسناد ابرازی طرفین و تحقیقات انجام‌شده اظهارات کدام‌یک از آنان قابل اجابت و پذیرش بوده است. ادامه مطلب »

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران- بخش سوم و پایانی

اشاره: در شماره گذشته عقد مضاربه از دیدگاه فقهای متقدم و متأخر و عامه مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره که بخش پایانی نوشتار است، عقد مضاربه از دیدگاه حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. ادامه مطلب »

وصیت؛ ایقاع یا عقد

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم می شود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی؛ ولی در عین ... ادامه مطلب »

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از طرق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ) ادامه مطلب »

خیار تدلیس

تدلیس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعنی ظلمت می‌باشد و در اصطلاح چنانچه مادۀ ۴۳۸ قانون مدنی می‌گوید: «عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را می‌پوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند. ادامه مطلب »