حقوق خانواده

الزامات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت ... ادامه مطلب »

سلسله گفتارهای حقوق خانواده

با اینکه بیشتر آثار نکاح بوسیله قانون معین میشود و زوجیت رابطه حقوقی خاصی است که اشخاص نمی توانند شرایط و نظام آنرا به هم بزنند باید پذیرفت که به هر حال نکاح عقد است و باید شرایط اساسی کلیه عقود را که قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برشمرده است، داشته باشد. ادامه مطلب »

الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۷/۱۳۷۶ و سپس در بند «ب» ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ... ادامه مطلب »

وضعیت دعاوی خانوادگی در دادگستری نگران‌کننده‌ است

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان گفت: در حال حاضر وضعیت دعاوی خانوادگی در دادگستری وضعیت نگران‌کننده‌ای است که بخش عمده آن ناشی از عدم آگاهی از مسائل اخلاقی، دینی و همچنین بی‌توجهی به آموزه‌های اسلامی است. ادامه مطلب »