آیین دادرسی مدنی

آشنایی با دیوان عدالت اداری

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس ‌می­گردد که حدود اختیارات و نحوه فعالیت این دیوان را قانون تعیین می‌کند. پیش از آن، با این‌که قانون ... ادامه مطلب »

قابلیت تجدیدنظر بودن دعوی اعسار، باعث اطاله دادرسی است

بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامه نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دیوان‌عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویه قضائی بین شعب دیوان‌عالی و محاکم تالی است. ادامه مطلب »

قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان شرایط اساسی است

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها رای گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند. ادامه مطلب »

اظهارنامه و کاربرد آن

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم. ادامه مطلب »

استدلال‌های‌،معافیت دولت از پرداخت هزینه‌های دادرسی

یکی از موضوعات حقوق عمومی که همواره محل مناقشه حقوقدانان بوده است، بحث جامعیت و یا عدم جامعیت بخش عمومی است. برخی از صاحبنظران بر این باورند که باید بخش عمومی را همانند یک کل دانست و این را به عنوان یک قاعده عام پذیرفت و در مواردی که این «کل» با طرفی خارجی اختلافی حقوقی پیدا می‌کند، با در ... ادامه مطلب »

بررسی«اعتبار امر مختومه» در حقوق ایران

مطالعه موردی پرونده‌ای حقوقی که قبلا درباره آن رای قطعی صادر شده است؛ اعتبار امر مختومه یعنی صادر نشدن رای مجدد برای پرونده‌ای که رای قطعی دارد. این موضوع معمولا در تمامی نقاط دنیا جزو اصول کاری حقوقدانان و دستگاه قضا است. اما با همه این اتفاقات به دلیل اینکه تشخیص اعتبار امر مختومه کاری دقیق ومحتاج کارشناسی اساسی است ... ادامه مطلب »

کاهش اطاله دادرسی و اعاده ی دادرسی

اعاده ی دادرسی کیفری به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از احکام کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت حکم یکی از موارد ماده ی ۲۷۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۷۸ کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی ۲۷۳ قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ... ادامه مطلب »

ضابطه و مفهوم مستثنیات دین

مستثنیات دین برای حقوقدانان اصطلاح آشنائی است ، راقم این سطور کوشیده است مفهوم و ضابطه کلی مستثنیات دین و مصادیق مسلم آن را با تکیه بر مبانی فقهی و احصاء مستندات و سوابق قانونی ، توضیح دهد . ادامه مطلب »

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی

از مسلم ترین اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. یکی از شیوه های دفاعی که می تواند مزایایی چون تحمیل محکومیت به خواهان دعوای اصلی را داشته باشد، دعوای متقابل است که به دلیل خصوصیات آن، دعوا نامیده می شود. طرح دعوای متقابل باعث می شود تا علاوه بر صرفه ... ادامه مطلب »

افزایش تعرفه‌های قضایی مراجعات را کاهش نداد!

سال گذشته تعرفه‌های قضایی با توجیه کاهش پرونده‌های ورودی و اطاله دادرسی و جبران کمبود بودجه قوه قضائیه با وجود مخالفتها ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافت اما این اقدام نه تنها تاثیر چندانی در کاهش مراجعات نداشت بلکه در برخی استانها پرونده های قضایی تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ادامه مطلب »