آیین دادرسی مدنی

ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی

اشاره: ورود به بحث در موضوع «ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی» را با سؤالی فرضی آغاز می‌کنیم. فرض کنیم دعوایی بین الف و ج به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک دستگاه اتومبیل در دادگاه‌ در حال رسیدگی است و شخص ثالثی برای مثــال ک متوجه این موضوع می‌شــود و این در حالی است ... ادامه مطلب »

تامّلی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

چکیده :انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید در عوامل متعددی مانند اشتغال زیاد فکری و فیزیکی، فشارهای روحی و جسمی، مشکلات مالی، تراکم کار، عوامل محیطی و غیره جستجو نمود.[۱] واضح است که اشتباه متفاوت ... ادامه مطلب »

مستندات رأی قاضی (بخش نخست)

مقدمه:موضوع این مقاله، مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند. ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی، آنها را از یکدیگر جدا نموده (بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده (بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور ... ادامه مطلب »

دعوای اعسار، عامل اثبات بی بضاعتی یا اطاله دادرسی؟

بررسی راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی اعسار در گفتوگوی حمایت با کارشناسان حقوقی ٰ اعسار یکی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های کشور است. قانون آیین دادرسی مدنی در فصلی جداگانه آن را به رسمیت شناخته و روش‌های مطرح و اثبات کردن آن را توضیح داده است. به نظر می‌رسد این روزها این دعوای قانونی با اهدافی غیرقانونی همراه ... ادامه مطلب »

اجتهاد در مقابل نص (نقد یک رویه – اخذ هزینه دادرسیِ بیش از میزان قانونی )

چکیده :با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق “د” بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش ... ادامه مطلب »

گزارش اصلاحی و ابطال آن

چکیده:برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رأی پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد ... ادامه مطلب »

تامّلی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

چکیده :انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید در عوامل متعددی مانند اشتغال زیاد فکری و فیزیکی، فشارهای روحی و جسمی، مشکلات مالی، تراکم کار، عوامل محیطی و غیره جستجو نمود.[۱] واضح است که اشتباه متفاوت ... ادامه مطلب »

استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری

« در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .» ادامه مطلب »

صلاحیت رسیدگی مرجع قضائی به تبع خواهان ؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی:دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد (اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است) ادامه مطلب »