آیین دادرسی مدنی

دعوای اعسار، عامل اثبات بی بضاعتی یا اطاله دادرسی؟

بررسی راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی اعسار در گفتوگوی حمایت با کارشناسان حقوقی ٰ اعسار یکی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های کشور است. قانون آیین دادرسی مدنی در فصلی جداگانه آن را به رسمیت شناخته و روش‌های مطرح و اثبات کردن آن را توضیح داده است. به نظر می‌رسد این روزها این دعوای قانونی با اهدافی غیرقانونی همراه ... ادامه مطلب »

اجتهاد در مقابل نص (نقد یک رویه – اخذ هزینه دادرسیِ بیش از میزان قانونی )

چکیده :با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق “د” بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش ... ادامه مطلب »

گزارش اصلاحی و ابطال آن

چکیده:برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رأی پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد ... ادامه مطلب »

تامّلی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

چکیده :انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید در عوامل متعددی مانند اشتغال زیاد فکری و فیزیکی، فشارهای روحی و جسمی، مشکلات مالی، تراکم کار، عوامل محیطی و غیره جستجو نمود.[۱] واضح است که اشتباه متفاوت ... ادامه مطلب »

استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری

« در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .» ادامه مطلب »

صلاحیت رسیدگی مرجع قضائی به تبع خواهان ؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی:دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد (اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است) ادامه مطلب »

آشنایی با دیوان عدالت اداری

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس ‌می­گردد که حدود اختیارات و نحوه فعالیت این دیوان را قانون تعیین می‌کند. پیش از آن، با این‌که قانون ... ادامه مطلب »

قابلیت تجدیدنظر بودن دعوی اعسار، باعث اطاله دادرسی است

بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامه نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دیوان‌عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویه قضائی بین شعب دیوان‌عالی و محاکم تالی است. ادامه مطلب »

قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان شرایط اساسی است

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها رای گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند. ادامه مطلب »

اظهارنامه و کاربرد آن

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم. ادامه مطلب »