آیین دادرسی مدنی

ضمانت اجرای آرای داوری داخلی – قسمت دوم

چکیده: داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با ... ادامه مطلب »

ضمانت اجرای آراء داوری داخلی- قسمت اول

چکیده:داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه ... ادامه مطلب »

اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی داور

سئوال: آیا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, نسبت به محکوم علیه رای داوری, به ویژه در جائی که درخواست ابطال رأی نیز شده ,لکن محاکم آن را معتبر دانسته,تأیید کرده اند؛ صحیح است؟ ادامه مطلب »

بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته صادره از دادگاههای دادگستری است که مرجع رسیدگی به آن در امور کیفری دیوانعالی کشور و در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ادامه مطلب »

ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی

اشاره: ورود به بحث در موضوع «ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی» را با سؤالی فرضی آغاز می‌کنیم. فرض کنیم دعوایی بین الف و ج به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک دستگاه اتومبیل در دادگاه‌ در حال رسیدگی است و شخص ثالثی برای مثــال ک متوجه این موضوع می‌شــود و این در حالی است ... ادامه مطلب »

تامّلی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

چکیده :انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید در عوامل متعددی مانند اشتغال زیاد فکری و فیزیکی، فشارهای روحی و جسمی، مشکلات مالی، تراکم کار، عوامل محیطی و غیره جستجو نمود.[۱] واضح است که اشتباه متفاوت ... ادامه مطلب »

مستندات رأی قاضی (بخش نخست)

مقدمه:موضوع این مقاله، مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند. ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی، آنها را از یکدیگر جدا نموده (بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده (بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور ... ادامه مطلب »

دعوای اعسار، عامل اثبات بی بضاعتی یا اطاله دادرسی؟

بررسی راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی اعسار در گفتوگوی حمایت با کارشناسان حقوقی ٰ اعسار یکی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های کشور است. قانون آیین دادرسی مدنی در فصلی جداگانه آن را به رسمیت شناخته و روش‌های مطرح و اثبات کردن آن را توضیح داده است. به نظر می‌رسد این روزها این دعوای قانونی با اهدافی غیرقانونی همراه ... ادامه مطلب »