مقالات درحقوق کار

محاسبه هر سال اشتغال در مشاغل سخت معادل یک‌و‌نیم سال

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صرف نظر از داشتن سابقه توالی ۲۰ ساله یا تناوب ۲۵ ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل یک‌و‌نیم سال اشتغال محاسبه خواهد شد. ادامه مطلب »

تعهدات کارفرما و پیمانکار پس از اعلام برنده مناقصه

بررسی موضوع «پیمانکاری» در گفت و گوی «حمایت» با اسماعیلی هریسی؛ متصدیان کارگاه‌ها، کارخانه‌جات و پروژه‌های عمرانی برای انجام کارهای خود لازم است شرکت‌های پیمانکاری را به خدمت بگیرند. در این میان و برای منضبط کردن فعالیت‌‌های پیمان‌کاری طبق قانون، قراردادی مابین طرفین منعقد می‌شود که به آن قرارداد پیمان می‌گویند. ادامه مطلب »

بررسی حقوقی آیین نامه پرداخت مزایا به کارکنان دولت در طرح سرشماری

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه داده شده تا درباره نحوه پرداخت دستمزد به کارکنان خود تصمیم‌گیری و در هیئت وزیران در این رابطه آیین‌نامه تصویب کند. به بهانه آیین نامه‌ای که هیئت وزیران به تازگی برای حق‌الزحمه شرکت‌کنندگان در طرح آمارگیری به تصویب رسانده است، درباره حدود قانونی این آیین نامه و همچنین چگونگی پرداخت ... ادامه مطلب »

روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به قانون تخلفات اداری

تخلفات اداری، مانند هر پدیده ی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده ی بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده ای از مسایل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می گیرد.امروزه اصلی ترین و پایدارترین سرمایه سازمانها و موسسات ، نیروی انسانی کار آمد، خلاق و منضبط می باشد. ادامه مطلب »