مقالات درامورکیفری

مجازات تخریب عمدی مال دیگری

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است. ادامه مطلب »

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت

امنیت حق شهروندان و پیش‌نیاز توسعه یک کشور است برای همین سازمان‌ها و مقررات متعددی برای تامین امنیت به وجود می‌آیند. در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته می‌شود؛ زیرا حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است و یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است. ادامه مطلب »

۲ راهکار برای رفع تصرف عدوانی

قانون از متصرفان قانونی حمایت می‌کند و اگر کسی یا چیزی این تصرفات را به خطر بیندازد، با آن مقابله می‌کند. متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می‌دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد. ادامه مطلب »

حذف مجازات‌های بازدارنده – در قانون جدید مجازات اسلامی

یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند. ادامه مطلب »

مجازات زیرپا گذاشتن حیثیت افراد

انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل دوئل یا انتقام‌گیری درصدد احیای آن برمی‌‌آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت ... ادامه مطلب »

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این به بعد مهم‌ترین قانون جزایی کشور خواهد بود. این قانون در دل خود جرایم و مجازات‌ها را جا داده است؛ بنابراین هر عملی که در این قانون منع و برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب خواهد شد. از این رو، آگاهی به محتویات این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است. ادامه مطلب »