مقالات درامورکیفری

شرایط ادعای جعل سند رسمی

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. ادامه مطلب »

رابطه علیت در قتل

در طبقه‌بندی عنصر مادی جرم، جرایم به مطلق و مقید تقسیم می‌شوند. در جرم مطلق، صرف رفتار مجرمانه مرتکب اعم از فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداری برای تحقق عنصر مادی جرم کافی است اما در جرم مقید یا نتیجه‌ای (مانند قتل)، لازم است نتیجه زیانبار (فوت) نیز علاوه بر عمل مرتکب (مانند ایراد صدمه بدنی) واقع شود. ادامه مطلب »

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش‌بینی ماده ۲۹۵ به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل ... ادامه مطلب »

رویکرد قانون مجازات اسلامی به بزهکاری کودکان

قانون مجازات اسلامی که امسال اجرایی شده است در محورهای مختلفی قوانین کیفری کشور را با تغییر مواجه کرده است؛ یکی از این تغییرات در عرصه رسیدگی به جرایم کودکان، استفاده از نظام نیمه‌آزادی و تغییر در مجازات آنهاست. ادامه مطلب »

نحوه رسیدگی به جرم قتل عمد

شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده ۳۴۸ اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت ... ادامه مطلب »

بسته خبری/احیای “قضازدایی” راهکاری اساسی در مقابله با “اطاله دادرسی” است

تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است. ادامه مطلب »

زمان استقرار و مالک حق قصاص

برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند. ادامه مطلب »