اجاره وسرقفلی

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

چکیده : هر چند قانون مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست ، اجرای آم نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد ، به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد : ادامه مطلب »

سرقفلی در نظام حقوقی ایران

یکی از منابع حقوق، عرف است. بسیاری از قوانین و مقررات، موضوعاتی است که ابتدا در عرف شکل گرفته و مورد احترام عرف بوده است. پس از آن، قانونگذار با مفید تشخیص دادن آن، به این عرف‌ها جنبه رسمی داده و به شکل قانون درآورده است. ادامه مطلب »

روابط موجر و مستاجر با پایان عقد اجاره

اهمیت روابط موجر و مستاجر در جوامع شهری سبب شد که قانونی در این رابطه وضع شود. تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. ادامه مطلب »

اجاره و سرقفلی

سوال :شخصی مغازه ای را در تیر ماه سال ۱۳۷۶ با تنظیم سند عادی ، مشترکا به ۲ نفر اجاره میدهد . در اجاره نامه کلمه سرقفلی و اجاره تحریر شده ، و مبلغ آن ذکر گردیده ( ۱۴ میلیون تومان برای مغازه ۴۰ متری در خیابان اصلی + ۲۰۰۰۰ تومان اجاره ) !! ، در سال ۸۶ پس از ... ادامه مطلب »