دیوان عدالت اداری

دستور موقت دیوان عدالت با رای بدوی ابطال نمی‌شود

دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی‌شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است. در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می‌شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع ... ادامه مطلب »