حقوق منابع طبیعی-محیط زیست

/حفاظت از محیط زیست؛ از قانون تا عمل/ صدور حکم قصاص برای محیط‌بان و حفاظت از محیط زیست؟‌

عباس برزگر وکیل دادگستری گفت: اگر محیط‌بانی قرار است قصاص شود، نباید انتظار این را داشته باشیم که بقیه محیط‌بانان با خیال آسوده و راحت وظیفه خود را انجام دهند. ادامه مطلب »

حفاظت از محیط ‌زیست؛ از قانون تا عمل

احمد بشیری : اراده‌ قوی برای حفاظت از محیط‌زیست وجود ندارد .مجازات‌ مجرمان محیط‌زیستی بیشتر یک شوخی است تا مجازات . این وکیل دادگستری با بیان این که باید قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست تقویت شود، گفت: قبل از هر کاری باید فرهنگ سازی شده و به مردم آموزش و آگاهی داده شود که چه ثروت‌هایی در زمینه ... ادامه مطلب »