مباحث حقوقی

مرزهای داخلی چگونه ترسیم می شوند؟

در هر کشور تقسیمات کشوری اهمیت زیادی دارد و مشخص کردن مرز جغرافیای داخلی نخستین قوانین مدون را تشکیل می‌دهند زیرا براساس همین مرز‌انگاری‌هاست که نیازها شناسایی، افراد و مدیران مشخص و بودجه ها تقسیم می‌شود. ادامه مطلب »

انواع صلاحیت‌ شوراهای حل اختلاف

صلاحیت شورای حل اختلاف عبارت است از حدود اختیارات قانونی شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها، شورای حل اختلاف قبل از ورود به رسیدگی بایستی صلاحیت خود را تشخیص و در صورت احراز صلاحیت محلی و نسبی وارد رسیدگی شود. ادامه مطلب »

یک اعدام و چند ابهام

در شرایطی که مسئولان دستگاه قضا بارها به رسیدگی جامع و سریع به پرونده فساد مالی بزرگ، بحق بالیده‌اند، اجرای حکم صادره برای سرسلسله این پرونده به گونه‌ای رقم خورد که سخت است با رضایت کامل از آن سخن بگوییم. ادامه مطلب »

گزارش/سرنوشت پرونده معوقات بانکی به کجا ختم می‌شود؟

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به۱۵/۳ درصد رسیده است که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. ادامه مطلب »

دعاوی مالی و غیرمالی

بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده ... ادامه مطلب »