مباحث حقوقی

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تأثیر آن در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه‌های اساسی علم حقوق به شمار می‌رود به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین‌المللی به‌عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از اصولی است که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ ادامه مطلب »

اجتهاد در مقابل نص

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:« در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند». ادامه مطلب »

/چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی/

تاکید محمد هاشمی بر اجرای درست قانون اساسی عارف: اجرای قانون را از خودمان شروع کنیم غیرت: روح قانون به اصل تساوی توجه دارد هما داوودی: مدنیت جامعه مجازات‌های خشن را نمی‌پذیرد کشاورز: حقوق مدنی نباید متضمن جلوه‌هایی از خشونت باشد ادامه مطلب »