منتخب آرای

ملغی شدن شروط آموزش و پرورش در استخدام ۹۰۰ معلم حق‌التدریسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بند از بخشنامه مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن دو شرط به شرایط مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران اضافه شده است را ابطال کرد. ادامه مطلب »

حداقل سن بازنشستگی برای زنان ۴۵ و برای مردان ۵۰ سال است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، اعلام کرد بازنشستگی در دستگاه‌های دولتی منوط به داشتن حداقل ‌۴۵ سال سن برای مستخدمان زن و ‌۵٠ سال برای مستخدمان مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوط سنوات خدمت، آنان بازخرید می‎شوند. ادامه مطلب »